Información de contacto da Adega Bouza do Rei
BOUZA DO REI S.A.T.

Dirección:

Puxafeita, s/n
36636 Ribadumia
ESPAÑA

Latitude: 42.506447
Lonxitude: -8.75517

Teléfonos y e-mail:

Tel.: +34 986 71 02 57
Fax.: +34 986 71 83 93
Email:
bouzadorei@bouzadorei.com

Horarios de apertura:

De lunes a viernes:
- mañana de 9h00 a 13h00
- tarde de 16h00 a 20h00

CONTACTAR

Formulario de Contacto

* = obligatorios
Nome / Empresa:* Apelidos: E-mail:*:
Teléfono: Asunto:*
Consulta:*
De conformidade co establecido na LOPDGDD 3/2018 e no REGLAMENTO (UE) 2016/679 de protección de datos de carácter persoal, informámoslle que os datos que vostede nos facilite serán incorporados ao sistema de tratamento titularidad de Bouza do Rei S.A.T. coa finalidade de enviarlle información comercial dos nosos produtos e servizos.
Procederáse a tratar os datos de xeito lícito, leal, transparente, adecuado, pertinente, limitado, exacto e actualizado. Mentras non nos comunique o contrario, entenderemos que os seus datos non foran modificados e que vostede comprometese a notificarnos calquera variación. No caso que fora necesario comunicar os seus datos a outros destinatarios, pode consultar máis información na política de privacidade disponible na web.
De acordo cos dereitos que lle confire a normativa vixente poderá exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, limitación de tratamento, supresión, portabilidade e oposición ao tratamento dos seus datos de carácter persoal así como revocar o consentimento prestado, dirixindo a sua petición na dirección postal indicada ao correo electrónico bouzadorei@bouzadorei.com. Igualmente pode dirixirse a nos para calquera aclaración en relación con este formulario o en relación ao tratamento dos seus datos.
No caso de non aceptación os seus datos non serán tratados.
Acepto el tratamiento de mis datos
BOUZA DO REI S.A.T. - Puxafeita, s/n - 36636 Ribadumia - España
Tel. 986 71 02 57 - Fax. 986 71 83 93
Inicio - A Adega - Produtos - Premios - Galeria - Contactar
Realización espazo web: Arousa Digital