Novas da Adega Bouza do Rei

A ADEGA

Política de Calidade

   A calidade é o máis alto grao de satisfacción do cliente cos produtos que ofrecemos, e este é o obxectivo prioritario a conseguir por Bouza do Rei, S.A.T.

   Obtelo nas mellores condicións de eficiencia e de prezo é esencial para garantir a continuidade e reforzar a posición da nosa empresa no mercado.

   A calidade afecta a todas as áreas de actividade de Bouza do Rei, S.A.T., e nace da actitude e do traballo diario de todas e cada unha das persoas que a compoñen.

A calidade é responsabilidade de todos.

   Como compromiso con esta política de calidade, os obxectivos xerais e fundamentais do Bouza do Rei, S.A.T. son:
  • Lograr a satisfacción do cliente cos nosos produtos.
  • Asegurarse de que os nosos produtos / servizos satisfagan as necesidades e expectativas dos clientes, así como os requisitos legais e regulamentarios aplicables.
  • Manter en todo momento o concepto de mellora continua en todos os procesos internos e especialmente aqueles que afectan ao cliente.
  • Asegurarse de que os empregados se comprometan coa calidade dos produtos que ofrecemos.
   Para obtelos, establécese en BOUZA DO REI, S.A.T. un sistema de calidade baseado no cumprimento dos requisitos definidos na norma UNE EN ISO 9001: 2015.

   Esta política de calidade é revisada anualmente pola administración para garantir que o contido é consistente coa política e estratexia comercial de Bouza do Rei, S.A.T. e coas necesidades e expectativas dos clientes e outras partes interesadas na adega.

   Esta Política comunícase ao persoal de BOUZA DO REI, S.A.T. Compréndese e aplícase en todo o campo de BOUZA DO REI, S.A.T. Anualmente, a Dirección define e debida divulgación dos seus obxectivos específicos de calidade.

   Esta política de organización foi desenrolado tendo en conta o contexto en que se desenvolve a mesma. Tamén considerando todas e cada unha das partes interesadas que están incluídos neste contexto, os nosos propios traballadores, aos nosos clientes e viticultores pasando polos nosos competidores, de xeito que aquelas situacións e decisións tomadas a dende a dirección tenian en conta a cada un delas, apoiando unha mellor relación entre todos.
BOUZA DO REI S.A.T. - Puxafeita, s/n - 36636 Ribadumia - España
Tel. 986 71 02 57 - Fax. 986 71 83 93
Inicio - A Adega - Produtos - Premios - Galeria - Contactar
Realización espazo web: Arousa Digital